Algemene info

vind je op onze site.

Voor nog meer inlichtingen of boekingen neem contact op.

Deze praktische afspraken worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst die vooraf wordt gemaakt  met onze secretaris
Je kan deze richtlijnen ook downloaden in PDF-formaat door hier te klikken.

Enkele praktische afspraken voor de Vlegeldorsers

  Voor het optreden wordt een vergoeding gevraagd. De verplaatsing wordt in principe met een autocar gemaakt. De verplaatsingskosten en de kosten voor de opvoering zijn ten laste van de organisatoren. Deze vergoedingen worden contant betaald bij het einde van de optredens.
  De Lichtaartse Kloppers trachten steeds tijdig aanwezig te zijn op het feestterrein om met de organisatoren alle praktische regelingen te treffen zodat het publiek in de best mogelijke omstandigheden kan genieten van deze levende Kempense folklore. Als de plaats van optreden niet makkelijk bereikbaar is, voorzien de organisatoren opvang en eventueel een begeleider aan de ingang van het feestterrein. 
  De Vlegeldorsers brengen stro en het nodige landbouwalaam mee. Ze moeten voor hun optreden kunnen beschikken over een terrein 10 m of meer langs de straat met een diepte van 8 m of meer. Een pleintje geniet dan ook de voorkeur. Een degelijke afsluiting met dranghekkens langs de publiekszijde is wenselijk. Gezien er heel wat werktuigen en een dorsvloer moeten opgesteld worden, kan het vlegelen niet op bijvoorbeeld een dansvloer gebeuren die geregeld moet ontruimd worden.
 

Er is heel wat materiaal dat moet opgesteld worden. De autocar moet dan ook kunnen uitgeladen en ingeladen worden vlak bij de plaats van optreden. Indien dit niet kan, moeten de organisatoren zorgen voor vervoer van de parking tot de plaats van optreden en terug. De vlegeldorsers brengen hun eigen geluidsinstallatie met draadloze micro mee. Er moet dus een stopcontact op minder dan 50 m in de buurt zijn..

Elk uur geeft de groep een voorstelling die ongeveer 20 minuten duurt. Natuurlijk kan het optreden ook worden ingepast in een programma.

Elk optreden is een verhaal met een 20-tal kleine taferelen die worden verteld en uitgebeeld. Om het verhaal goed tot zijn recht te laten komen, mogen er geen storende installaties in de buurt zijn, zoals luidsprekers die voortdurend muziek of aankondigingen versterken. Ook zware motoren of kermisattracties blijven best uit de buurt.

De organisatoren voorzien drankbonnen en indien het optreden langer duurt dan een halve dag, ook een lunchpakket voor elke vlegeldorser en helper.

Na het optreden blijft er steeds een hoeveelheid gedorst stro over. Het is wenselijk dat de organisatoren een liefhebber contacteren die dit stro nuttig wil gebruiken. Deze kan dan gratis beschikken over het stro

Het gebruik van het toilet moet gratis zijn.